İstanbul sözleşmesi anlamı nedir ? | istanbul sözleşmesi yaşatır ne demek ?

Türkiye, 2011 yılında imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi'ni onaylayan ilk ülke oldu. Ancak son zamanlarda, siyasiler kongreden çekilebileceğine dair sinyal veriyorlar.

İstanbul Sözleşmesi Anlamı Nedir ? | Istanbul Sözleşmesi Yaşatır Ne Demek ?

Türkiye'de kadın cinayetlerinin durdurulmasını ve Protestolar düzenlemesini talep eden kadınlar, Sözleşmenin uygulanması için çağrıda bulunuyorlar. Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili sosyal medyadan yapılan çağrılar, #İstanbulsözlemesiyasatır hashtag'iyle yeniden gündeme getirildi.

Peki İstanbul Sözleşmesi nedir?

Bu süreçte en son ne oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 temmuz'daki AKP genişletilmiş il başkanları toplantısına video konferansla katıldı.

Hürriyet'e göre, toplantı İstanbul Kongresini de gündeme getirdi. Erdoğan, " çalış ve Gözden geçir. İnsanlar bunu istiyorsa, çıkarın. Halkın talebi kaldırılmak üzereyse, buna göre bir karar verilmelidir. Halk ne derse olur " dedi.

2 Temmuz Perşembe günü, toplantıdan bir gün sonra, AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, aynı anda çeşitli yerel televizyon kanallarında canlı olarak yayınlanan "Anadolu Soran" programında İstanbul Sözleşmesi ile ilgili soruya şu cevabı verdi.:

"İstanbul Kongresinin imzalanması gerçekten yanlıştı. Bu metinde dikkat çekmemiz gereken iki önemli konu var, bunlardan biri cinsiyet meselesi ve cinsel yönelim seçimi. Öyle görünüyor ki, LGBT ve benzeri marjinal unsurlar, geçimini sağlayacak kavramlar ya da arkalarında sığınabilecekleri alanlar var.

"İstanbul Sözleşmesi olmadan Türkiye'de kadına yönelik şiddetin arttığı tezi de bir şehir efsanesidir. Yalanlar yanlış propagandadır. Türkiye'deki tüm siyasi partilerin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma veya düzenlemeyle Gözden geçirme konusunda çok ciddi beklentileri var. Bunun aileye zarar verdiğine dair endişeler var. Aynı şekilde, bu Sözleşme prosedürün yerine getirilmesiyle imzalanır, aynı şekilde prosedür yerine getirilir ve bu Sözleşme serbest bırakılır."

Erdoğan, Şubat ayında da İstanbul Kongresinin Gözden geçirileceğini açıkladı."Ancak BBC Türkçe'ye göre, AKP'nin kadın milletvekili kongreden çekilmemesi gerektiğini savunmuştu. Erdoğan, bu yorumları dinlediğini, ancak yorum yapmadığını söyledi.

AKP'nin kadın milletvekilleri İstanbul Kongresinden destek almaya karşı çıktı Macaristan da parlamentoda aynı fikirde değildi Macaristan'ın hükümeti İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamamaya çağıran siyasi Deklarasyonu Mayıs ayı başlarında parlamentoda kabul edildi. Deklarasyonda, İstanbul anlaşmasının, göçmenlere cinsiyet yoluyla sığınma hakkı veren Macaristan Anayasasında "evlilik kurumunun korunması" ilkesine aykırı hükümler içerdiği ve sözleşmenin Macaristan'ın göç politikasını olumsuz yönde etkileyebileceği iddia edilmektedir.

Macar hükümeti tarafından 2014 yılında imzalanan sözleşme, parlamentoda onaylanmadığı için yürürlüğe girmemişti.

Türkiye imzalayan ve onaylayan ilk ülke oldu Türkiye, 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzaya açılmasından bu yana 'İstanbul Sözleşmesi' olarak adlandırılan Avrupa Konseyi kadın ve aile içi şiddete karşı şiddetin önlenmesi ve mücadele Sözleşmesi'ni imzalayan ve onaylayan ilk ülke oldu.

1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanmaktadır.

Geçen yıl Emine Bulut'un öldürülmesinden sonra, kadın hakları savunucuları birçok Türk şehrinde sokaklara döküldü ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması çağrısında bulundu.

Ancak, Sözleşmenin "Türk aile yapısına zarar verdiğini" söyleyerek Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesini isteyenler de var."

İstanbul Sözleşmesi kadınları nasıl koruyor? Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle Hacettepe Üniversitesi tarafından 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'deki evli kadınların yüzde 36'sı, eşleri veya birlikte oldukları erkekler tarafından hayatlarının herhangi bir zamanında fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Aynı gruptaki kadınlar için cinsel şiddet oranı yüzde 12'dir.

Duygusal istismardan muzdarip bir kadın şöyle diyor: 'nişanlım iyi bir insandı ama beni kontrol etmeye çalışıyordu' Araştırmaya göre, kadına yönelik şiddetin en yaygın şekli duygusal şiddettir. Duygusal şiddete maruz kalan kadınların oranı yüzde 44'tür.

vrupa Parlamentosu'na göre, Avrupa Birliği üye ülkelerindeki her üç kadından biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldıklarını söylüyor.

Kısaca her türlü kadına yönelik İstanbul Sözleşmesi, şiddete ve ayrımcılığa karşı korunma ve kadın-erkek eşitliğini teşvik etmek ve bu amaçla bu konularda uluslararası işbirliğini ve tasarımı teşvik etmeyi amaçlayan kapsamlı bir çerçeve, politika ve önlemler.

Kadınlara karşı sözleşme "şiddetin partiler, ve bu eşit olmayan güç ilişkileri, erkeklerin kadınlara kural ve kadınlar, tam anlamıyla ilerleme Önlenmesi için bir uzlaşma sağlanmasında konularda anlaşma" olarak açan bilincinde karşı ayrımcılık açmış erkekler ve kadınlar arasındaki eşit olmayan tarihsel güç ilişkilerinin bir tezahürüdür.

Sözleşme hükümlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için, kısaca "GREVİO" olarak bilinen kadına yönelik şiddete ve aile içi şiddete karşı eylem uzmanları grubu olan bir izleme ve Denetim Komitesi oluşturulmaktadır.

Gülsüm Kav: Sözleşmenin 4 temel taşı var Sözleşme hem barış zamanında hem de silahlı çatışma durumlarında geçerli olacaktır.

Kadın cinayetlerini durdurma platformunun temsilcisi Gülsüm Kav, BBC'ye verdiği demeçte, İstanbul Kongresinin 4 köşe taşına sahip olduğunu söyledi:

"Sözleşme ilk önce önleyici tedbirlerden bahseder. Şiddetin ortaya çıkmaya cesaret edemeyeceği bir toplum yaratın. Bu aynı zamanda eşitlikçi bir toplumdur. Eğitim de dahil olmak üzere tüm toplum için cinsiyet eşitliğini her şekilde teşvik edin.

"İkincisi, böyle bir toplumu hemen yaratamazsınız, şiddetin, Sözleşmeyi imzalayan ve anlayışlı olan devletler için eski ve köklü bir sorun olduğunu söyleyemezsiniz. Böyle bir toplumu hemen yaratamazsanız, bir tehdit varsa, kadınları etkili ve aktif bir şekilde koruyacağınızı söylüyor. Yani bizim için, 6284 yasasını tam olarak uygulamak için diyor.

"Üçüncü adımda, önleyici bir toplum yaratamadığınızı, kadını korumak istediğinizi, ancak yapamadığınızı, yani bir kadına zarar verildiyse, en azından etkili bir şekilde kovuşturma ve etkili bir suç sistemine sahip olduğunuzu söylüyor.adalet.

"Son olarak, sözleşme artık anlayışlı değil, talep ediyor. Böyle şeyler yapsan bile, bu yeterli değil, diyor bana, kadınları gelecek için nasıl güçlendireceğimi göster."

Kongre kadına yönelik şiddeti nasıl tanımlıyor? Sözleşmede, "kadına yönelik şiddet" tanımı," kamu veya özel yaşamda"meydana gelip gelmediğine bakılmaksızın, her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddeti, şiddet tehditlerini ve ayrımcılığı içerir.

Sözleşme,"aile içi şiddet" mağdurun aynı ikametgahını paylaşır, daha önce paylaşılmış olsun ya da olmasın, ya da aile içinde ya da mevcut ya da önceki eşler ya da birlikte yaşayan ya da aile birimindeki bireyler arasında" tanımlar.

Sözleşme 18 yaşın altındaki kızları kapsayabilir.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-49473457

Türkiye
Son Gönderiler: Türkiye